2013-06-24

invigning

 

Den första färdiga delsträckan Kastlösa – Penåsa inom ”södra slingan”, invigdes den 12 juni av statssekreterare Ingela Bendrot. På bilden ovan ser vi styrgruppens vice ordförande Tommy Eliasson hälsa välkommen till c:a 50 personer. Efter invigningen samlades vi vid rastplatsen i Penåsa för att grilla korv och ha en trevlig samvaro.

Vi kommer att fortsätta med att ha en invigning inom ”norra slingan”, väg 136 Böda – Skäftekärr den 28 juni klockan 13.00 vid Skäftekärr.

Projektering av ytterligare sträckor pågår för att om möjligt lämna ut för anbudsräkning under tidig höst.

Vi har också haft besök av Tillväxtverket för att titta på projektet. Efter att vi tillsammans gick igenom rekvisitioner och administartionen runt projektet gjorde vi en rundresa för att titta på de utförda sträckorna och de som ligger i tur att bli iordningställda.

2013-05-31

Arbetet med turistcykelleden har gått bra under våren. Vi har nu färdigställt 4 stycken delsträckor. Nu färdigställda sträckor är sträcka 25 söder (Kastlösa-Penåsa), stäcka 17 norr (Böda-Skäftekärr), sträcka 6 söder (Kastlösa-Bjärby) samt del av sträcka 18 norr (Trollskogen-Böda). Efter utmärkt sammarbete med Trafikverket så har tre av dessa sträckor fått beläggning med återvunnen asfalt från Ölandsbron. Projektering av 4 delsträckor pågår. Förhoppningen är att dessa skall kunna lämnas ut för anbudsräkning under tidig höst för att om möjligt färdigställas innan det blir vinter. För igångsättning krävs det att  Länsstyrelsen medger vissa dispenser.

Det kommer att bli en formell invigning av den första färdigställda delsträckan den 12 juni kl. 14.00 vid rastplatsen i Penåsa. Vi har glädjande nog fått statssekreterare Ingela Bendrot att komma för att utföra invigningen.

2013-03-27

mässa sjön 020

 Bilden är från vår monter där vi fick besök av en spelman.

Tillsammans med Borgholm Energi AB var vi på Båtmässan Allt för sjön i Stockholm den 2 till 10 mars för att marknadsföra Ölands gästhamnar och möjligheten att cykelturista på Öland. Det var mycket trevligt att möta människor som på ett eller annat sätt hade koppling till Öland. Många hade cyklat på Öland och uppskattade det arbetet som pågår med Ölandsleden. Det kom också fram olika tips/synpunkter på utvecklingen av cykelturism som vi tog till oss och och kommer att beakta.

Hur och var vi på bästa sätt skall marknadsför oss i framtiden  kommer att diskuteras med det nybildade Marknadsrådet på Öland. Att vi skall visa upp oss på olika mässor ser jag som ett bra alternativ efter den erfarenhet jag fick från Båtmässsan

2013-03-26

Vintern har varit lång och för projektet mindre bra. All snö har gjort att fältjobben har försenats eftersom det varit omöjligt att komma ut till de delsträckor som är aktuella att projektera för att få fram anbudsunderlag. Glädjande nog så har det tagits fram underlag så att förfrågan på två delsträckor varit ute för anbudsräkning. Ansökningar till Länsstyrelsen om beslut om dispenser för att få utföra arbeten inom områden som har restriktioner ur miljö- eller kulturhänseenden. Samverkan med Trafikverket i olika delsträckor innebär att Trafikverket kommer att påbörja arbete på två delobjekt inom cykelprojektet. Sammantaget som kommer arbet igång på 4 olika platser så fort väderleken tillåter detta.

Nu hoppas vi att våren är på gång och att vi alla kan komma ut i naturen efter en lång seg vinter

2013-01-16

Nu när vintern har kommit till Öland är det skönt  att titta på bilder som togs utmed cykelleden sommaren 2012. Bilden här ovan visar två franska turister som hamnade i en flock av lösgående kossor.

Eftersom det inte går att arbeta med cykelleden ute i fält så får dagarna användas till de administrativa delarna såsom avtal med markägare, upprättane av anbudsunderlag m.m. Planeringen, som fortfarande ligger fast, innebär att de första delsträckorna skall kunna invigas under tidig sommar 2013.

I likhet med förra året kommer vi i vår att marknadsföra Ölandsleden på båtmässan i Stockholm. Vi vet att det är ett stort antal fritidsbåtägare som har cykel med sig på båten. Dessa besökare har visat stort intresse av att uppleva Öland från egen eller hyrd cykel.

2012-12-06

Projektering av de sträckor som skall komma till utförande under våren/sommaren 2013 fortgår enligt planering. Samverkan sker också med Trafikverket när det gäller asfalteringar av vissa sträckor. Det har också varit ett informationsmöte med flera tjänstemän på Länsstyrelsen då vi fick möjligheten att redovisa våra förslag. Resultatet av detta möte visar att vi behöver utföra inventeringar för att inkomma med ansökningar om dispenser av olka slag. Förhoppningen är dock att invigning av sträckor både i söder och norr kan ske till sommaren 2013. Det är med glädje som vi noterar den uppmärksamhet som projektet får i pressen, se sidan 18-19 i Ölandsbladets jultidning 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n36795607

19d7b923f290e31c9f0a2e6b3371250e[1]

2012-11-16

Inom projektet pågår nu framtagande av material som skall redovisas för Länsstyrelsen m.fl eftersom cykelleden är tänkt att passera igenom områden som är belastade med restriktioner av olika slag. När dessa tillstånd finns så kommer anbud att tas in på anläggningsarbeten. Förhoppningen är att några av de i projektet ingående delsträckorna kan invigas under våren 2013